Zkvalitněte Váš život s Feng Shui

Jak vám Feng Shui může pomoci?

V současnosti se Feng Shui (Feng Šuej) stává čím dál tím modernější záležitostí, ale víme vlastně, o co přesně jde, co si představit pod tímto pojmem? Feng Shui je stará čínská nauka o proudění energie v prostoru. Využívá tisíce let zkušeností k tomu, aby díky harmonizaci prostoru, ve kterém žijeme, příznivě ovlivnila všechny aspekty našeho života. Nebudu vás zdržovat dlouhými definicemi. V mém pojetí je Feng Shui hlavně nástrojem pomoci – skrze onu harmonizaci bydlení - je možné promítnout pozitivní

změny do vašich pocitů a tak do dalších dnů vašeho života. Harmonizací se rozumí rovnováha energií vzhledem ke světovým stranám a jednotlivým elementům. Hodnotí se také aspekty pracující s podvědomím – konkrétní příklad: xkrát denně se mimoděk dívám na předmět, který se mi nelíbí, ale je např. darovaný, takže si ho nechávám, i když bych ho nejraději vyhodila - takto na úrovni podvědomí vzniká podráždění/stres. Z dlouhodobého hlediska to pak může vyústit např. až v nemoc.

Vše je energie a s energií pracuje Feng Shui


  • Pomocí Feng Shui udržuji svůj prostor tak, aby energie pracovala v můj prospěch a ne naopak.
  • Mám-li v některé konkrétní životní oblasti problém, mohu jej pomocí Feng Shui zmírnit nebo i úplně odstranit.
  • Díky Feng Shui si mohu přitáhnout konkrétní situace či věci, po kterých toužím do svého života.
  • V případě, že se k Feng Shui přihlíží už ve fázi plánování stavby domu, je možné veškerou energii využít v náš prospěch a vytvořit „šťastný hrad“ pro svou rodinu.
...a co potřebujete vy?