Metody, které používám


Pět zvířat


Tato metoda zkoumá usazení domu v terénu. Hodnotí se bezprostřední i vzdálenější okolí. Je možné rozpoznat ohrožující aspekty a vhodnou formou je zmírnit či napravit. Při výběru pozemku pro novostavbu hledáme umístění vhodné vzhledem k rozvržení krajiny s přihlédnutím k okolí budoucí stavby.

Ba Gua


Podle metody Ba Gua dělíme prostor vašeho interiéru na devět částí odpovídajících vždy nějaké oblasti životní – např. kariéra, vztahy, bohatství, atd. Vypadá to velmi jednoduše, ale tak úplně jednoduché to není. Vždy musíme pohlížet na byt či dům v širším kontextu, protože v některých případech bychom mohli používáním systému Ba Gua spíše uškodit, proto je vhodné kombinovat ji s ostatními metodami.


Ba Zhai


Moje oblíbená metoda. Pracuje individuálně s elementem každého člověka, jednotlivými světovými směry a jejich kvalitami. Někdy bývá obtížné skloubit v jednom prostoru protikladné elementy všech obyvatel, ale přesně od toho je Feng Shui a jeho důmyslné techniky.


Letící hvězda


Časové cykly mají velký vliv na náš život. Je důležité vnímat vše i v kontextu času, protože opatření, které je dobré pro konkrétní místo jeden rok, nemusí být vhodné v roce dalším.


Ze Ri


Metoda pro práci s časem. Všechny úpravy a záměry je vhodné správně načasovat, abychom si zajistili podporu hvězd. Skvělé i pro životní události jako svatba, podpis důležité smlouvy, operace atp.

Doplňkové přístupy