Metody, které používám


Ba Zhai


Moje oblíbená metoda. Pracuje se zemskou energií, jednotlivými světovými směry a jejich kvalitami. Ideální je pro diagnostiku prostoru a vyrovnání energií pěti prvků. Ukazuje to, co je příznivé a co nejlépe dokážeme využít v náš prospěch a také to, co nám může škodit a je tedy potřeba dle Feng Shui ošetřit.


Letící hvězda


Časové cykly mají velký vliv na náš život. Je důležité vnímat vše i v kontextu času, protože opatření, které je dobré pro konkrétní místo jeden rok, nemusí být vhodné v roce dalším.


Ze Ri


Metoda pro práci s časem. Všechny úpravy a záměry je vhodné správně načasovat, abychom si zajistili podporu hvězd pro náš záměr. Skvělé i pro životní události jako svatba stěhování, podpis důležité smlouvy, chirurgický výkon atp.


Ba Zi - osobní astrologie


Veškerá opatření v prostoru nastavuji na míru lidem podle jejich osobní astrologie tak, aby jednotlivé členy rodiny jejich domov podporoval. Vyhýbáme se škodlivým liniím, harmonizujeme to, co je již v prostoru přítomné a aktivované. Přizpůsobuji doporučení v rozborech vždy s ohledem na člověka, který zde žije.


Pět zvířat


Tato metoda zkoumá usazení domu v terénu. Hodnotí se bezprostřední i vzdálenější okolí. Je možné rozpoznat ohrožující aspekty a vhodnou formou je zmírnit či napravit. Při výběru pozemku pro novostavbu hledáme umístění vhodné vzhledem k rozvržení krajiny s přihlédnutím k okolí budoucí stavby.

Ba Gua


Podle metody Ba Gua dělíme prostor vašeho interiéru na devět částí odpovídajících vždy nějaké oblasti životní – např. kariéra, vztahy, bohatství, atd. Vypadá to velmi jednoduše, ale tak úplně jednoduché to není. Vždy musíme pohlížet na byt či dům v širším kontextu, protož je vhodné kombinovat Ba Gua s ostatními metodami.

Doplňkové přístupy